Metz, Centre Pompidou, S. Ban

Metz, Centre Pompidou, S. Ban